[wpg]

ś.p. Agnieszka JuśkoPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
21
2


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane