[wpg]

ś.p. Agnieszka GrząśkoPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
16
15


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane