ś.p. Adam Hryniewski


ur. 22.12.1983 r.

zm. 23.12.1983 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
B
5
14


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane