ś.p. Adam Dąbek


ur. 19.12.1965 r.

zm. 21.08.1984 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
B
24
11


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane